Muzikantjubilarissen gehuldigd

Afgelopen zondag zijn tijdens de jaarlijkse Serenadedag, naast 3 commissarissen, ook 4 muzikanten gehuldigd.

Elianne van Bommel, Wido Bijlmakers en Ceciel Verlijsdonk zijn beiden 40 jaar lid van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, waarvan al vele jaren bij HMC volbracht.

Kim Beekman is al 25 jaar lid.

Allen van harte gefeliciteerd en op naar verdubbeling van deze jaren!