Geslaagde serenadedag

Op zondag 26 augustus zijn Aukje Kuypers, Willem van Zantvoort, Antoinette Maas, Maarten Toll en Jan van Hout verrast met een serenade. Al verbouwend of wachtend op zogenaamde visite werden ze overvallen door het Helmonds Muziek Corps. Ze waren zeer verbaasd, maar vooral zeer dankbaar voor de klanken en inzet van alle muzikanten!

In ons fotoalbum treft u een impressie van deze muzikale zondag.