Muziekles volgen

Muzieklessen zijn voor iedereen

Helmonds Muziek Corps biedt een ieder de gelegenheid muzieklessen te volgen. De muzieklessen worden gegeven door professionele docenten van het Kunstkwartier Helmond.
Muzieklessen zijn voor jong en oud: voor jongens en meisjes vanaf ongeveer 8 jaar, maar ook voor volwassenen.
Door opgave via Helmonds Muziek Corps geniet de leerling rechtstreeks van de daarvoor geldende gemeentelijke subsidieregeling. Ook wat betreft het instrument bent u voordeliger uit. Want leerlingen van HMC krijgen tegen een vergoeding een instrument in bruikleen.
De muzieklessen starten NIET persé per schooljaar. Instromen kan het hele jaar door. Neem in elk geval contact op m.b.v. het contactformulier.

De muziekopleiding

Muziek kun je leren! Dat betekent dat er werk aan de winkel is. Want om een instrument goed te kunnen bespelen, moet er flink gestudeerd worden.
De opleiding is uit vier delen opgebouwd. Elk deel wordt afgesloten met een eigen diploma (A-B-C-D). Al heel snel (na ruim 7 maanden les) stroomt een leerling in het pieporkest of het Jeugd Ensemble Slagwerk. Hierin worden een basis gelegd om samen te leren spelen.
Na het behalen van het A-diploma kunnen de leerlingen in het Opleidingsorkest gaan spelen. De toelating daarvoor geschiedt op voordracht van de vakdocent. Ook worden er concerten gegeven door het Opleidingsorkest.
Al tijdens de opleiding is het mogelijk om door te stromen naar het harmonieorkest of het slagwerkensemble. Voor het slagwerkensemble moet minimaal het A-diploma kleine trom zijn behaald. Voor een plaatsje in het harmonieorkest gelden meer eisen. De leerling moet minimaal het B-diploma behaald hebben.
Hoewel de opleidingsdelen C en D niet verplicht zijn, worden ze wel door de meeste leerlingen gevolgd. In deze delen wordt namelijk een verdere beheersing van het instrument bijgebracht. En het zijn juist die puntjes op de 'i' die tot het hoge niveau van HMC leiden.

Muziek maken is leuk

Natuurlijk is de opleiding niet alleen maar hard werken. Tijdens de lessen is er ook aandacht voor de lol in de muziek en het uitoefenen van een gezamenlijke hobby. Als u benieuwd bent naar de vorderingen van de leerlingen, bezoekt u dan eens een voorspeelmiddag. Ze worden regelmatig georganiseerd om de ouders, grootouders en andere belangstellenden te laten horen wat ze hebben geleerd. Het jaarlijkse HMC Jeugdkamp is niet alleen erg leuk voor de jeugd, maar versterkt ook de onderlinge band.

HMC is een muziekvereniging. Binnen deze vereniging kun je verschillende instrumenten bespelen. Naast de klarinet zijn er ook trombones, saxofoons, fluiten, trompetten en ga zo maar door. Maar ook het slagwerk is erg breed, waarbinnen je wel honderd kanten op kunt. HMC heeft 6 orkesten:

  • De blokfluit en saxonette groep, voor de startende muzikantjes;
  • Het pieporkest, voor de leerlingen die vooral leren samen spelen;
  • Het opleidingsorkest, voor de leden die naast samen spelen, alvast wennen aan het spelen in een harmonie;
  • Het harmonieorkest: een groot orkest met veel verschillende instrumenten;
  • Het JES (jeugd ensemble slagwerk), voor beginnende slagwerkers die alle kanten op willen;
  • Het slagwerkensemble, voor de meer ervaren slagwerkers;

De kosten

De les- en contributiekosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Denk hierbij aan leeftijd en instrument. We vertellen er graag meer over. Neem daarvoor gerust contact op of kom eens naar een repetitie!

Repetities

Tijdens de repetities van de orkesten mag je gewoon komen kijken en luisteren en misschien zelfs mee doen. Je bent van harte welkom op:

dinsdag van 18.30 – 19.15 uur voor de blokfluitles en pieporkest.
dinsdag van 18.30 – 19.30 uur voor het opleidingsorkest.
woensdag  van 19.00 – 19.45 uur voor het JES (slagwerk).