Peter de Witte geïnstalleerd als nieuwe HMC voorzitter

Vanmiddag is in het TOV gebouw op een mooie manier de voorzittershamer overgedragen.

We namen afscheid van Maarten Toll en verwelkomden Peter de Witte.

Maarten heeft zich zo‘n 6 jaar met enorm veel energie ingezet om HMC nog beter in te richten en op de kaart te zetten en met succes!

Maarten, dank voor alles wat je betekent hebt voor HMC en Peter, enorm veel succes maar vooral veel (muzikaal) plezier gewenst!