Sponsoren

Draag bij aan de jeugd, draag bij aan de toekomst van HMC!

Home . Sponsoren

Met de focus op het nieuwe HMC Jeugdfonds zijn wij in 2012 met Helmonds Muziek Corps een nieuwe richting ingeslagen. HMC behoort tot de top van de Nederlandse muziekcorpsen en dat willen we zo houden. Goed opgeleide muzikanten zijn daarvoor noodzakelijk en daar willen wij graag in investeren. Het HMC jeugdfonds draagt (samen met de ouders van onze leerlingen) zorg voor de kosten van de muziekopleiding. Leerlingen die muzieklessen volgen, krijgen een leeninstrument, dat het HMC jeugdfonds ter beschikking stelt en onderhoudt. Daarnaast zet Helmonds Muziek Corps zich ook in om muzieklessen te verzorgen aan kinderen uit de wijken die ons verenigingsgebouw omringen en aan alle andere kinderen in de stad die zich met muziek willen verbinden aan dit mooie corps, maar zich dit van huis uit niet kunnen veroorloven. Bovendien willen we kwaliteit borgen door muzikaal te talent niet alleen op te leiden, maar ook te begeleiden bij verdere doorstroom binnen onze vereniging. Continuïteit en kwaliteit zijn elementen die daaraan ten grondslag liggen.

 

Draag bij aan de jeugd, draag bij aan de toekomst van HMC

De aanwas van jonge muzikanten versterkt het fundament van HMC. Zij zullen op een actieve wijze naar buiten treden (concerten) en zij leveren een bijdrage aan de groei van onze vereniging. Maar zij, en wij, kunnen dat niet zonder financiële ondersteuning van al diegenen die HMC een warm hart toedragen en voor wie zij nu en in de toekomst prachtige muziek willen en kunnen maken. Wij vragen jouw steun om onze jeugd, en daarmee heel HMC, te laten musiceren en op te leiden voor de toekomst.

Het sponsoren van onze muzikale toekomst kan al vanaf €50,- op jaarbasis in de vorm van een donateurschap. Je krijgt daarvoor niet alleen onze hartelijke dank, maar wordt ook regelmatig op de hoogte gehouden van onze verenigingsactiviteiten. Interesse in een grotere sponsorovereenkomst? Neem dan contact met ons op via info@helmondsmuziekcorps.nl.